Wist u dat

 • marc
 • 27 November 2012
 • Het Tankonijn (Black and Tan) in Engeland is ontstaan;
 • In 1900 de eerste Tankonijnen in Nederland werden tentoongesteld;
 • Op 20 oktober 1907 de Tan officieel in Nederland werd erkend;
 • De Tanclub op 1 augustus 1920 te Utrecht werd opgericht en dus meer dan 90 jaar bestaat;
 • De doelstelling van de Tanclub is, om haar leden te stimuleren tot het fokken van een zo goed mogelijk Tankonijn;
 • De leden van de Tanclub elkaar helpen deze doelstelling te realiseren;
 • Er ieder jaar workshops worden georganiseerd om deze doelstelling te halen;
 • Ongeveer 150 actieve fokkers lid zijn van de Tanclub;
 • Binnen de Tanclub erg veel goede contacten en vriendschappen zijn ontstaan;
 • De Tan in een vijftal kleurslagen erkend is, nl. zwart, bruin, blauw, Gouwenaar en Feh;
 • De zwarte Tan het meest wordt gefokt;
 • Het een uitdaging is om ook de andere kleurslagen te fokken;
 • U vooral voor het fokken van Gouwenaarkleurige Tan en Feh kleur veel uithoudingsvermogen moet hebben;
 • De Tanclub een zeer actieve vereniging is;
 • De Tanclub voor haar leden in maart een jaarvergadering houdt met een rammenkeuring;
 • U als lid tijdens de jaarvergadering uw zegje kunt doen;
 • Het bestuur ieder jaar medio oktober een Jongdierenkeuring organiseert;
 • Er voor de Jongdierenkeuring meer dan 300 Tans worden ingeschreven;
 • Tijdens de Jongdierenkeuring ook uw dieren gekeurd kunnen worden;
 • Gedurende deze dag vaak ook dieren van eigenaar wisselen of dat hieromtrent afspraken worden gemaakt;
 • De Jongdierenkeuring gevolgd wordt door een rastechnische uiteenzetting;
 • U op de Jongdierendag de keurmeesters ook vragen kunt stellen;
 • De Tanclub voor haar leden op vele shows een aantrekkelijk prijzenschema uitzet;
 • Vier keer per jaar een clubblad verschijnt, dat aan alle leden wordt toegezonden;
 • In het clubblad door diverse leden en/of (club)keurmeesters leerzame artikelen worden geschreven;
 • U zelf ook een bijdrage kunt leveren aan het clubblad door kopij aan te leveren bij de redactie;
 • De contributie slechts € 20,00 (normaal lid), € 7,50 (jeugdlid t/m 16 jaar) of € 40 (combinaties) per jaar bedraagt (2014).

 

Fokt u Tankonijnen of bent u van plan dat te gaan doen, maar bent u nog geen lid van de Tanclub, dan raden wij u aan lid te worden door u aan te melden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

Via het aanmeldingsformulier via de website;

Door een aanmeldingsformulier af te drukken (te printen), volledig in te vullen en aan de secretaris te sturen;

Telefonisch bij dhr. J. v.d. Steeg, secretaris Tanclub (tel. 0577-491044).