Bestuur en ereleden

Voorzitter
L.W. Talsma
Giekerk

Secretaris
J. van de Steeg
Elspeet

Penningmeester
A. de Visser
Biggekerke

2e voorzitter
H.C. Groen
Waddinxveen

2e secretaris/penningmeester
G.J. Schenkel
IJhorst

Ereleden
C. Heij, Ede
A. Huizer, Heerjansdam
D. Ridderbos, Rotterdam
J. van de Steeg, Elspeet
R.A. Schraa, Wommels
L.W. Talsma, Giekerk

Beheer