Bestuur en ereleden

Voorzitter
Rijkele Betten
Sint Michielsgestel

Secretaris
J. van de Steeg
Elspeet

Penningmeester
A. de Visser
Biggekerke

2e voorzitter
H.C. Groen
Waddinxveen

2e secretaris/penningmeester
A.F. Holtmaat
Enschede

Ereleden
S. Beetstra, Joure
C. Heij, Ede
A. Huizer, Heerjansdam
D. Ridderbos, Rotterdam
J. van de Steeg, Elspeet
R.A. Schraa, Wommels
L.W. Talsma, Giekerk

Beheer