Mededelingen van het bestuur

De jaarvergadering die gepland staat op 8 mei, wordt verplaatst naar zaterdag 3 juli vanwege de geldende corona maatregelen.
Deze zal dan gehouden worden in het duivensportcentrum te Apeldoorn. Hier kunnen wij in elk geval de 1,5 meter aanhouden.

De uitnodiging en agenda komt in het eerstvolgende clubblad.

Beheer