Bestuur

Nederlandse Tankonijnenfokkers Club

Speciaalclub voor Tankonijnenfokkers

Opgericht te Utrecht 1 oktober 1920

 

Voorzitter  R. Betten, Esscheweg 64, 5271 NA Sint Michielsgestel

tel. 073-5530005, e-mail: betten@xs4all.nl

 

SecretarisJ. van de Steeg, Stakenbergweg 192, 8075 RC Elspeet

tel. 0577-491044, e-mail: jvandesteeg@solcon.nl

 

Penningmeester A. de Visser, Korte Oostweg 2, 4373 BB Biggekerke

tel. 0118-553150, e-mail: corinaenab@zeelandnet.nl

 

2e Voorzitter H.C. Groen, Brugweg 89, 2741 KW Waddinxveen

tel. 0182-615291, e-mail: henkgroen@planet.nl

Foktechnische commissie

 

2e Secretaris A. van Benthem, Oppen Swolle 14, 8325 PN Vollenhove

tel. 06-44011412, e-mail: andrries@hotmail.com

Ledenadministratie/contributie

 

2e Penningmeester A. Huizer, Langeweg 474, 2995 BJ Heerjansdam

tel. 078-6771509, e-mail: huizerlangeweg97@gmail.com

Keurmeestersaangelegenheden/jongdieren- en rammendag/PR

 

Lid  A.F. Holtmaat, Veldstraat 12, 7532 ZG Enschede

tel. 053-4610661, e-mail: toon.holtmaat@kpnmail.nl

 

Ereleden: S. Beetstra, C. Heij, D. Ridderbos, R.A. Schraa, J. van de Steeg en L.W. Talsma

 

De contributie bedraagt € 20,00 voor leden en € 7,50 voor jeugdleden, comb € 40,00 te voldoen op rekeningnummer NL92 RABO 0120546604 t.n.v. penningmeester Ned. Tankonijnenfokkersvereniging te Biggekerke (Bic swift code Rabo NL2U).

 

Contributiebetaling nieuwe leden alleen per machtiging